Nieuws

Vloerverwarming

Vloerverwarming is groen en duurzaam?

Er is duidelijk een trend gaande om bewust, groen en duurzaam  te leven. Dit geldt voor bewust eten, bewust om te gaan met energie en misschien wel de keuze voor een elektrische auto of ander vervoer. De nieuwe generatie is steeds meer maatschappelijk betrokken en denkt aan de toekomst en aan duurzaam wonen. Zo worden de eerste energieneutrale woonwijken ontwikkeld en zijn vele daken al voorzien van zonnepanelen. Maar ook op gebied van energiebesparing kun je veel in je huis doen end daar speelt vloerverwarming een belangrijke rol bij.

Energiezuinig
De aanjaagkosten in de energierekening zijn veel lager in het geval van vloerverwarming dan bij de traditionele radiatoren verwarming. De reden hiervoor is dat de warmte bij vloerverwarming veel geleidelijker verspreid wordt dan bij de centrale verwarming. Je moet je voorstellen dat bij vloerverwarming de constante temperatuur ongeveer 35 graden Celsius bedraagt en bij de CV ketel rond de negentig graden Celsius. Onze adviseurs raden je dan ook aan om een pompschakelaar te plaatsen die alleen in het vloerverwarmingssysteem wordt toegelaten wanneer de temperatuur beneden een bepaalde waarde komt, in plaats van een continue circulatie. Dit is niet alleen energiebesparend maar ook beter voor het milieu!

Duurzame vloerverwarming
Dat vloerverwarming duurzamer is dan reguliere verwarming is een voldongen feit. Ten eerste liggen de productie- en transport kosten veel lager evenals de opslagkosten voor de vloerverwarmingselementen. Ten tweede is de combinatie van vloerverwarming met milieuvriendelijke en duurzame stroom – bijvoorbeeld met zonnepanelen, windenergie of groene stroom een uitstekende manier om jouw huis CO2 neutraal te verwarmen. Vloerverwarming wordt ook vaak gekozen in de utiliteitsbouw. Met vloerverwarming droogt bijvoorbeeld een garagevloer snel op en geeft veel comfort aan de monteurs die vaak op de grond liggen. Niet onbelangrijk om aan te denken als je opnieuw gaat bouwen. Een vloerverwarming is ook zuiniger als je bedenkt dat 10% besparing als gevolg tot lager instellen van de ruimtetemperatuur energiebesparend werkt. En gezondheid staat voorop: Door dit systeem heb je een betere regulatie van de luchtvochtigheid, waardoor er minder rond dwarrelende luchtdeeltjes zijn en een hygiënischer ruimte inricht. En ’s zomers fungeert de vloerverwarming ook als koelingselement! Door de temperatuur in de vloerverwarming enkele graden omlaag te draaien, vindt er een natuurlijke afkoeling plaats. Tijdens de warmste dagen van de zomer kun je de vloerverwarming dus ook inschakelen als een vorm van afkoeling – en dat is ook mooi meegenomen. Zo gaan duurzaamheid en comfort hand in hand en heb je de beste combinatie voor een bewust leven.

Lees ook: milieubewust en gezond leven.

 

 

Write a Comment